ActiMera Kidz 4-8 år och ActiMera Teens 9-12 år


Nu är gruppen 4-5 år på Kidz fullbokad. Du kan anmäla dig så kommer du på reservplats och blir kontaktad innan start om plats finnes.

För barn skall all träning vara lekfull!  Barnen börjar utveckla sin förmåga att balansera, hoppa, snurra och rulla. De övar sig på att känna skillnaden på rörelse och stillhet och på att kontrollera sin kropp i olika tempon. När vi rör oss fritt i rummet övas både rumsuppfattning, uppmärksamhet och kroppskontroll. Övningarna stimulerar nervkopplingar, utvecklar muskulaturen och stärker skelettet.

Elise o Nora leder träningen och ser till att alla trivs. Målet med vår barnträning är att det skall utveckla barnets självkänsla och självförtroende, koordinera och styra sin kropp till musik men viktigast av allt utveckla sin rörelseförmåga och rörelseglädje!

Kursen sträcker sig över tolv veckor med uppehåll under lov. Vi rekommenderar att föräldrarna väntar utanför eller passar på att träna. Vår erfarenhet är att koncentrationen i gruppen blir bättre då. Vi tycker dock att det är viktigt att alla barn känner sig trygga i dansgruppen och tillåter givetvis att föräldrar vid behov får vara med sina barn. Du som förälder kommer då delta aktivt i delar av lektionen.
På avslutningen är nära och kära välkomna för att se vad barnen har lärt sig. Avslutas med fika, diplomutdelning och andra överraskningar.

Kursstart vecka 4, söndagen den 27 januari
Actimera Kidz
Grupp 1 4-5 år söndagar 14:00-14:40
Grupp 2 6-8 år söndagar 14:50-15:30

Actimera Teens
Grupp 1 9-12 år söndagar 15:30-16:30

Varmt Välkommen

Frågor kan du skicka till Mia

Ditt namn (obligatorisk)

Din mobil (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Barnets namn (obligatorisk)

Barnets Födelse år YYYY-MM-DD (obligatorisk)

Anmälan för

Meddelande

Säkerhetsfråga

Välkomna!