Friskvårds avtal


Nyttja ditt friskvårdsbidrag!

Många arbetsgivare ger sina anställda bidrag till friskvård för att främja en god hälsa hos sina anställda. Arbetstagaren lämnar in kvitton för sina utlägg och får dessa ersatta av arbetsgivaren.

Vad gäller?

  • Friskvården ska vara av enklare slag, exempelvis badminton, innebandy, gym, simning, bordtennis, fotboll etc. Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning är dock skattepliktiga, exempelvis ridning, golf, segling och utförsåkning.
  • Övriga skattefria friskvårdsaktiviteter är exempelvis enklare massage, träning på gym, rådgivning om stress, kost och rökavvänjning, pausgympa, yoga och quigong. dvs stora delar av ActiMeras utbud

Läs mer om friskvårdsbidraget på Skatteverkets hemsida.