Historia


Uppstarten till ActiMera började redan under våren 2012. Under flera år hade ägare med flera kollegor i branschen arbetat i Kungsbacka med gruppträning för andra aktörer. Vi såg att det fanns ett behov av en anläggning i närområdet. Med Ekstas nybyggnation i Vallda Heberg infann sig ett tillfälle för efterforskning. Under hösten 2012 togs en första kontakt med Eksta där idén presenterades och fick en positiv respons. Årskiftet 2012/2013 genomfördes en marknadsundersökning till ca 2000 hushåll där vi ställde frågor kring Valldabornas träningsvanor mm. Vi fick en stor respons och därefter planlades för en förstudie samt en första kontakt med arkitektfirman, Markgren arkitektur AB. Juni 2013 kopplades CMS-Sweden in som en utomstående konsult för att ta del av förstudie och rådgivning. Actimera har sedan dess haft ett nära samarbete tillsammans med CMS-Sweden i uppbyggnaden av verksamheten.Att öppna en ny klubb kräver ett stort förarbete och en vision om vad vi vill åstadkomma. Vi har sedan våren 2013 besökt många klubbar runt om i Sverige och synat klubbarnas sätt att arbeta med sina verksamheter, medlemmar och vilken typ av medlemmar som de vänder sig till. Vad utgör en bra klubb? Vad gör att många stannar längre på en klubb än en kedja? Med bakgrund av våra besök hos andra klubbar, marknadsundersökningen, den demografiska bilden av Vallda med närområdena utanför fann vi att de största kriterierna att tillgodose var: att skapa förutsättningar för medlemmen att utifrån sitt nuläge få hjälp och stöd att komma igång eller bygga vidare på en friskare livsstil. Att upprätthålla den på lång sikt underlättas avsevärt om träningsmöjligheterna finns i närområdet. Man spar både tid och pengar på transporter, öppnar upp för en ökad tillgänglighet fler dagar i veckan, ett brett utbud som skapar variation, valmöjligheter av olika typer av träning, att få hjälp med motivation och engagemang från klubben.

80% av oss människor i Sverige har liten, dålig eller ingen erfarenhet av att träna på en gymanläggning eller har inte tränat på flera år, har kanske lite övervikt och sist men inte minst så har man svårt med motivationen. Utmaningen för oss var hur vi skulle kunna få denna målgrupp att tycka att träning är roligt och ta sig tiden och röra på sig lite mer regelbundet för att på så sätt få till en positiv livsstilsförändring.Vi insåg att vi vill bidra till ett nytt och lättsammare sätt att träna med både redan etablerade träningsredskap och nya. Gym maskinerna har funnits länge och det är lätt att komma igång och att använda för en ovan och ett grundverktyg för den erfarne. Fitness branschen vill ju ständigt utvecklas och kommer ut med ibland bra och mindre bra utvecklade produkter på marknaden. Ibland kommer det riktigt bra redskap och tränings metoder men ibland få man ta ett steg tillbaka och se om kunden verkligen kan ta till sig produkten. Vi vill skapa utrymme och lyssna till vad våra medlemmar efterfrågar och forma vår framtid tillsammans med dem.

Idag finns det redan många gymkedjor att välja på för Fitnessmänniskan men sämre utbud av klubbar med mer fokus på välmående än utseende.

Vi specificerade allt det som vi behövde åstadkomma för att uppnå vårt framtida ActiMera och vi kom fram till att följande nyckelfaktorer var viktiga:

Användarvänligt
Tidseffektivt
Flexibelt
Roligt
Vardagslyxigt
Omhändertagande
Lätt-tillgängligt
Socialt
Personlig uppföljning