Osteopati

Daniel Tropp, Osteopat DO

 Jag arbetar som Osteopat, Gruppträningsinstruktör och Gyminstruktör i Actimeras regi.

Utöver en Osteopats ordinarie arbetsområde (läs mer om det nedan) arbetar jag speciellt med autoimmuna sjukdomar så som reumatologi, astma och vissa allergier samt kost och livsstilsrådgivning kring dessa sjukdomstillstånd.

Första besöket tar 45min-1h. Påföljande behandlingar tar normalt ca 30 min.

Ordinarie pris 700Sek/ Behandling

Vårkampanj för Actimeras medlemmar:

25% Rabatt på första behandlingen

För att boka behandling ring: 070 9957467

Min träningsfilosofi är att träna för hälsa och välmående, något alla enligt mig bör göra utefter sina unika förutsättningar.

Några av mina utbildningar:

Osteopat DO 2011-2015

Pilates Rehab 2015

BodyBalance (Yoga-Pilates) 2001

Spinning 1999

C2-Roddinstruktör 1999

Militär Idrottsledare 1998

Osteopati

Osteopati är en form av manuell medicin vilket innebär att undersökning och behandling utförs med händerna som främsta verktyg. Den grundläggande principen inom osteopatin är att kroppen fungerar som en helhet och att alla delar påverkar varandra samt att struktur och funktion är sammanlänkade.

Vidare förutsätter osteopatin att den allmänna hälsan är beroende av en välfungerande rörelseapparat, effektiv nervförsörjning samt god blod- och lymfcirkulation. Osteopater arbetar med en rad olika manuella behandlingsmetoder såsom ryggradsmanipulation, ledmobilisering, mjukdelsbehandling samt olika tekniker riktade till ligament, organ, muskel- och nervskidor samt organhinnor.

Vad behandlar en osteopat?

Vanligast är olika smärttillstånd. Akuta eller kroniska rygg- och nackbesvär, ledvärk, ischias, huvudvärk och migrän är några exempel. Även funktionella störningar behandlas, såsom andnings- och matsmältningsbesvär.

Osteopatisk behandling har även visat sig effektiv för att minska obehag från ärrvävnad efter operationer och kejsarsnitt. Osteopatins helhetssyn gör att det inte alltid behöver vara den symtomgivande kroppsdelen som behandlas, då orsaken till problemet inte alltid finns där.

Hur går en behandling till?

All osteopatisk behandling föregås av en noggrann genomgång av patientens sjukdomshistoria och en kroppslig undersökning. Osteopaten ställer tänkbara preliminärdiagnoser som sedan testas med ortopediska, neurologiska, systemiska eller särskilda osteopatiska undersökningsmetoder för att komma fram till en diagnos. Om osteopaten bedömer att patienten lider av sjukdomstillstånd eller skada som inte är lämpad för manuell behandling skickas patienten vidare till ordinarie sjukvård.

Osteopatisk behandling kan variera stort i utförande då behandlingsteknikerna är många och valet av metod alltid baseras på patientens individuella behov.

Oavsett vilka behandlingsmetoder som används kommer osteopaten alltid att ta hänsyn till hur patientens kropp påverkas som helhet; både strukturell förändring i det muskeloskelettala systemet och förändring av fysiologiska funktioner.

Ofta kombineras manuell behandling med hemövningar, träningsrådgivning och kostråd.

Osteopati i Sverige och resten av världen

I Sverige är osteopater en relativt liten yrkesgrupp, till skillnad mot de flesta andra europeiska länder där osteopatin är det ledande manuella medicinska yrket. Osteopater arbetar inte under legitimation i Sverige, till skillnad från de flesta naprapater och kiropraktorer. Detta är dock under utvärdering.

I många andra europeiska länder såsom England, Frankrike, Schweiz och Finland är osteopat ett med legitimation reglerat yrke. I USA är osteopatin införlivad med sjukvården och en osteopat arbetar där under läkarlegitimation.

DO, Diploma in Osteopathy, är den europeiska yrkestitel som bekräftar en godkänt utförd osteopatutbildning. Enligt europeisk standard är minimilängden på en osteopatutbildning fyra år på högskolenivå. Utbildningen regleras av WHO och den Svenska utbildningen valideras av University of Wales eller University of Dresden.

Bakgrund

Uttrycket osteopati myntades 1874 av den amerikanske läkaren Andrew Taylor Still som såg ett behov av alternativ till dåtidens medicinska metoder. Hans synsätt var att manuellt behandla patientens kropp som en helhet, för att förbättra möjligheterna till självreglering och självläkning, bland annat genom att stimulera blod- och lymfcirkulation samt nervfunktion.

Den första osteopatiska skolan startades 1892 i Kirksville, Missouri, USA. Osteopatin har sedan dess spridits till hela Europa. England, Tyskland och Frankrike är föregångsländer, där osteopatin är väl etablerad inom respektive lands sjukförsäkringssystem. Osteopatin är också välrepresenterad i Australien och på Nya Zeeland.