Medicinsk PT/ Leg Sjukgymnast


Helenarygg

Vår medicinska tränare och leg sjukgymnast Helena Cato, kan utifrån en rörelseanalys och undersökning lägga upp ett anpassat träningsprogram för att nå dina mål. Detta kan bland annat vara att öka prestation, förhindra eventuella skador, lägga upp träningsprogram för dig med olika skador i skelett och muskler eller träna på att förbättra teknik och rörelsekvalitén i din träning.

 

Helena Cato Helena

Jag brinner för rörelse och efter snart 25 år med regelbunden träning och motion är det för mig något jag inte skulle klara mig utan. När jag var 17 år började jag arbeta som gruppträningsinstruktör och har sedan dess arbetat på både svenska och utländsk arena. Allt eftersom har jag utvecklat min arsenal inom gruppträning och idag instruerar jag allt från dans, step up, yoga och funktionella klasser i alla dess former. Våra kroppars kapacitet fascinerar mig, vilket ledde till att jag för 20 år sedan startade min sjukgymnastutbildning. Jag har sedan dess varit verksam mestadels som sjukgymnast på vårdcentral men även kortare tid inom företagshälsovården.

” Kroppen känner inte till enstaka muskler, den känner till rörelser” B. Bobath

De rörelser du gör i vardagen skiljer sig ganska ofta från dem du gör när du tränar. Vid traditionell träning separeras ofta styrka, rörlighet och balans från varandra vilket gör att kroppen inte får möjlighet att fungera som den helhet den är. Kroppen är aldrig starkare än sin svagaste länk och därför måste du träna alla delar av kroppen för att du skall må bra. I mitt arbete fokuserar jag på att hitta kroppens optimala funktion och dess naturliga rörelse. Jag hjälper dig att träna din svagaste länk vilket kommer balanserar upp kroppen och ge dig de bästa förutsättningar för en energifylld, frisk och aktiv kropp.

 

Utbildning

Magister Sjukgymnastik med inriktning mot idrottsmedicin 60p

Sjukgymnastprogrammet vid Gbg´s Universitet.          120p

Hälsopromotion, som ide, teori och praktik,                10p

Beteende och samhällsvetenskaplig baskurs,               10p

Idrott och friskvårdsteori, Göteborgs Universitet         40p

 

Kurser

Metodvetenskap inom Biomedicin 7,5 p

Mechanical Diagnos and Therapy, Del A, B, C, D

Idrottsmedicin/ idrottsfysiologi 7,5p

Kost, Näring och Hälsa 7,5 p

Akupunktur

Smärta och sensorik fördjupande nivå 7,5 p

Kognitiv beteende terapi, 5 dagars utbildning

Förutsättning för en god verksamhet, Göteborgs Universitet, 7,5 p

MTT- thoracic and low back pain-scatica, 3 dagar

Tredagarsutbildning, Tobaksprevention

Functional Moves

Afropowerdance

Träning med boll, Foamroaler

Aerobic steg II, Academy

Fortsättningskurs, Aerobic NIKE

Body Pump

SAFE, grundkurs i Aerobic 14 dagar

Aerobic grundkurs

 

Actimeras Sjukgymnastik

 

Hälsoprofilbedömning

En hälsoprofilbedömning görs i syfte för att förändra beteende och livsstil, screena ut riskindivider, kartlägga friskvårdsbehov samt följa upp och utvärdera friskvårds- och rehabiliterings-insatser.

En persons hälsoprofil är uppbyggd utifrån fysiska parametrar som blodtryck, kroppsammansättning samt ett konditionsvärde som beräknas ut efter Åstrands cykeltest. Ett frågeformulär gällande frågor kring motion, kost, tobak, alkohol, fritidsaktiviteter, medicinering, stress och individens upplevda hälsa får hälsoprofilbedömmaren en uppfattning om individens hälsostatus. Tillsammans med en erfaren hälsoprofilbedömare väger individen de olika mätvärdena mot varandra och har sedan dem till grund för hur de olika hälsomålen kommer utformas.

Hälsoprofilbedömningen tar total 1,5 timme. Ombyte behövs.

Ergonomisk rådgivning

Besök på arbetsplats för en bedömning och översyn av eventuella hjälpmedel för att minimera belastningsskador. Pris bestäms utifrån offert.

Sjukgymnastisk undersökning och bedömning

Leg sjukgymnast/ fysioterapi undersöker och gör därefter en bedömning utifrån undersökningsfynd och patientens beskrivning av besvären. Tillsammans med patienten läggs en behandlingsplan och tydliga mål för att behandlingen.

Sjukgymnastiskbehandling

Smärtlindring

Akupunkturbehandling kommer ursprungligen från Kina där den används i flera tusen år. Senare årens vetenskapliga forskning har funnit bevis för de effekter som den kinesiska filosofin beskrivits. 1984 blev akupunkturen godkänd som behandlingsmetod inom den svenska sjukvården. Vid akupunkturbehandling används sterila engångsnålar som sätts i specifika akupunkturpunkter belägna i muskler, senor eller bindväv. Det uppstår en speciell känsla som kan upplevas pirrande, domnande och inland som en liten stöt. Nålen stimulerar så att akupunkturpunkterna skickar impulser via nervbanorna till hjärnan som bland annat frisätter endorfiner, kroppens eget smärthämmande hormon, samt ökar cirkulationen där nålarna sitter. Varje behandling är i 20-30 min och upprepas två gånger i veckan de första tre veckorna och därefter drygas behandlingen ut. Effekt av behandlingen bör komma inom de första fem behandlingarna.

Tens

Transkutan elektrisk stimulering används för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd. Små elektroder fästes på huden över den smärtande kroppsdelen. Elektroder kopplas till en batteridriven stimulator som producerar svag växelström. Genom aktiveringen stimuleras kroppens egna smärtlindrande system och ger en ökad cirkulation till området.

MDT behandling- Mekanisk Diagnostik och Terapi

Är ett väl vetenskapligt beprövad behandlingsmetods som bygger på en grundligt schematisk genomgång av nack-, rygg, -leder och muskler. Vid undersökning av smärttillståndet i rörelseapparaten fokusera sjukgymnasten/ fysioterapeuten på den förändring som sker avseende smärtan och rörlighet efter repetitiva rörelser. Detta ger behandlare en fingervisning om vilken riktning som kan minska besvären. Behandlingen riktar sig mycket till att ge patienten kunskap kring sina besvär för att förhindra återkommande besvär. Är en väldigt bra behandlingsmetod vid akuta besvär som vid akut ryggskott eller nackbesvär.

Träning

Träning kan delas in generell träning och specifik träning. Den generella träningen riktar in sig på ett allmänt välbefinnande och innehåller både styrketräning och uthållighetsträning. Den specifika träningen är mer inriktad mot en specifik aktivitet eller funktion som man önskar förbättra eller återfå efter skada/ sjukdom. Leg sjukgymnast / fysioterapeut är experter på att anpassa fysisk aktivitet till alla oavsett handikapp, skada eller funktionsnedsättning. Tillsammans med patienten sätter vi upp specifika mål som vi gemensamt strävar mot.