Team training Artros

Har du svårt att resa dig från stol när du suttit en stund, smärta i knä vid gång upp eller nerför trappa eller bara känner dig allmänt stel i höfter? Det kan vara tecken på begynnande artos.

Artros är en folksjukdom. I Sverige har var fjärde person äldre än 45 år läkardiagnostiserad artros och förekomsten ökar med ökande antal överviktiga och äldre. Genom att upptäcka och behandla tidiga stadier av artros ger vi artros patienterna en bättre förutsättning gällande funktion och symtom. Vi känner inte till den exakta orsaken till artros, men ålder, och ärftlighet och i viss mån övervikt spelar roll.

Grundförutsättningen för att klara problemen med smärta och stelhet är att inte vara rädd för att röra sig. Leden, och framför allt brosket i leden, får sin näring och genom att leden används, får vara rörlig och belastas. För att avlasta lederna är det viktigt att se till att träna upp styrkan i musklerna kring respektive led, det underlättar mycket för leden och gör definitivt att besvären minskar.

Under tio veckor kommer Du att lära dig hur du skall träna med artros. Efter avslutad kurs kommer du att ha en stor övningsbank för fortsatt egen träning.

Vid frågor är du välkommen kontakta mia.lilja@actimera.se eller Anmälan

Ser fram emot att ses!